Deltidsstudier

To årig teknisk fagskole kan gjennomføres på deltid over 3,5 år, nettbasert med samlinger. 

Dette betyr at du kan være i fullt arbeid mens du studerer. Hos oss er deltidsstudiet organisert med 8 tredagers samlinger pr år de tre første årene. Siste halvår av studiet skal studenten gjennomføre et større prosjekt innenfor de tekniske fagene. På samlingene er det vanlig med undervisning det meste av tiden. I tiden mellom samlingene må du sette av mye tid til å løse oppgaver og studere på egenhånd. Mange av studentene på deltid danner grupper som studerer sammen mellom samlingene.

Hvis du har familie er det greit å avklare med familien før du bestemmer deg for å bli deltidsstudent. Dette fordi du som deltidsstudent vil få mindre tid til familiære aktiviteter mens studiet pågår.

Vårt deltidsstudium i bergteknikk har samlingene på Fauske vgs de to første årene. 3. år er det samlinger i Stjørdal. 

Fra 2019 kan man starte studie i bygg eller anlegg, deltid ved Fauske VGS. 

Kontakt oss

  • post@stjordalfagskole.no
  • 74 17 81 02 (Trøndelag fylkeskommune)
  • Besøksadr: Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal
  • Postadr: Postboks 254 7501 Stjørdal