Mekatronikk

Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig ­utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer i studiet.

Høsten 2020 tilbyr vi mekatronikk heltid (2 år). Studiested Stjørdal. I tillegg tilbyr vi mekatronikk deltid samlingsbasert, studiested Sistranda (Guri Kunna vgs.). Sistnevnte studie går over 3,5 år, hvor de 2 første årene gjennomføres ved studiested Sistranda, og siste 1,5 år gjennomføres på Stjørdal. NB! Tilbud om skoleplass blir gitt med forbehold om nok søkere. 

Mer informasjon om studiene kan du finne i studieplanene nederst på siden. Merk at det kan forekomme endringer i studieplanene frem til studiestart.

Utdanningen er utviklet for å møte industriens økende behov for personell som kan løse ­komplekse arbeids­oppgaver. Mekatronikk­utdanningen skal binde sammen kompetanse innen de ulike fagdisipliner samt gi en flerfaglig forståelse, og finne de beste løsningene ved for ­eksempel automatisering av ­produksjons­prosesser eller ved ­deltagelse i produktutviklingsprosesser. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.


Du får mange jobbmuligheter etter endt studium - blant annet som selger, 
innkjøper, planlegger eller konstruktør innen industri.

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks elektrikerfaget, finmekanikerfaget eller kjemiprosessfaget.
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Kontakt oss

  • post@stjordalfagskole.no
  • 74 17 81 02 (Trøndelag fylkeskommune)
  • Besøksadr: Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal
  • Postadr: Postboks 254 7501 Stjørdal