KEM

KLIMA ENERGI OG MILJØ (KEM) 

 

Kompetanse om inneklima, energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i byngninger vil i framtida bli ettertraktet. Velger du å studere KEM vil du ha gode arbeidsmuligheter ettersom dagens byggebransje har mangel på VVS kompetanse. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner for at det skal være best mulig tilrettelagt for arbeidsmarkedet.

Høsten 2020 tilbyr vi KEM deltid samlingsbasert (4 år). De 2 første årene gjennomføres på Stjørdal (Stjørdal fagskole), de 2 siste årene gjennomføres på Byåsen (Trondheim fagskole). Det legges opp til åtte tredagers samlinger per år.

Mer informasjon om studiet kan du finne i studieplanen nederst på siden. Merk at det kan forekomme endringer i studieplanene frem til studiestart.

  

Jobbmuligheter:

Prosjektering, beregning og tegning av VVS-anlegg, drift og vedlikehold av VVS-anlegg, teknisk salg og markedsføring og arbeidsledelse
og opplæring.

Stillinger som prosjektleder og arbeidsleder er også meget aktuelle.

Mekatronikk

Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig ­utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer i studiet.

Høsten 2020 tilbyr vi mekatronikk heltid (2 år). Studiested Stjørdal. I tillegg tilbyr vi mekatronikk deltid samlingsbasert, studiested Sistranda (Guri Kunna vgs.). Sistnevnte studie går over 3,5 år, hvor de 2 første årene gjennomføres ved studiested Sistranda, og siste 1,5 år gjennomføres på Stjørdal. NB! Tilbud om skoleplass blir gitt med forbehold om nok søkere. 

Mer informasjon om studiene kan du finne i studieplanene nederst på siden. Merk at det kan forekomme endringer i studieplanene frem til studiestart.

Utdanningen er utviklet for å møte industriens økende behov for personell som kan løse ­komplekse arbeids­oppgaver. Mekatronikk­utdanningen skal binde sammen kompetanse innen de ulike fagdisipliner samt gi en flerfaglig forståelse, og finne de beste løsningene ved for ­eksempel automatisering av ­produksjons­prosesser eller ved ­deltagelse i produktutviklingsprosesser. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.


Du får mange jobbmuligheter etter endt studium - blant annet som selger, 
innkjøper, planlegger eller konstruktør innen industri.

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks elektrikerfaget, finmekanikerfaget eller kjemiprosessfaget.
 2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
 3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Maskinteknikk

Fordypning maskinteknikk gir basiskunnskaper i konstruksjon og utvikling av mekaniske produksjonsprosesser. De viktigste fagene er konstruksjonsteknikk, automasjon og tilvirkningsteknikk, teknisk dokumentasjon(DAK), automatisering og kvalitetsstyring.

Høsten 2020 tilbyr vi maskinteknikk heltid (2 år) og maskinteknikk deltid samlingsbasert (3,5 år). Studiested Stjørdal.

Mer informasjon om studiene kan du finne i studieplanene nederst på siden. Merk at det kan forekomme endringer i studieplanene frem til studiestart.

Fordypningen maskinteknikk gir deg gode ­basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske fag som vil sette deg i stand til å fungere som mellomleder i en bedrift. Du vil få kompetanse til å ta ansvar for konstruksjon og utvikling av produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og ­internasjonale standarder. Gjennom ­prosjektarbeid utvikles teoretiske og praktiske ferdigheter fra idé og konstruksjon til ferdig produkt. Det er for tiden stor etterspørsel etter fagskoletekniker innen maskinfag, og derfor vil en slik utdanning gi gode jobbmuligheter.

Fagskoleingeniør med fordypning i maskinteknikk og relevant praksis, er kvalifisert for stillinger som konstruktører, arbeidsledere, driftsledere, vedlikeholdsledere og inspektører.

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks industrimekanikerfaget, heismontørfaget eller sveisefaget.
 2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
 3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Maskinteknisk drift

Som fagskoleingeniør innen maskinteknisk drift har du kompetanse til å arbeide som ­mellomleder i virksomheter som bearbeider ­produkter ­mekanisk

Høsten 2020 tilbyr vi maskinteknisk drift heltid (2 år). Studiested Stjørdal.

Mer informasjon om studiene kan du finne i studieplanene nederst på siden. Merk at det kan forekomme endringer i studieplanene frem til studiestart.

 

Fagskoleingeniør med fordypning maskinteknisk drift og relevant praksis er kvalifisert for stillinger i privat og offentlig sektor som leder innen produksjonsplanlegging, produksjon, vedlikehold, kvalitetssikring og innkjøp av varer og tjenester.

Gjennom studiet vil du få kompetanse til å drive en bedrift på en ­økonomisk forsvarlig måte og ivareta kravene til miljø og kvalitet ifølge ­nasjonale og ­internasjonale standarder. Opplæringen skjer ved forelesninger, ­gruppearbeid, oppgaveløsninger individuelt og i grupper evt. med dataverktøy, prosjektarbeid, ­laboratoriearbeid og veiledning.

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks industrimekanikerfaget, heismontørfaget eller sveisefaget.
 2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
 3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Berg

Bergteknikeren vil ha allsidige kunnskaper innenfor alle bransjer av norsk bergverksdrift, både industrimineraler, byggeråstoffer, naturstein, malmer og kull. Studenten vil også få solid kunnskap innenfor tunneldrift og andre tyngre anleggsprosjekter.

Høsten 2020 tilbyr vi berg deltid samlingsbasert (3,5 år). Studiested Stjørdal.

Mer informasjon om studiene kan du finne i studieplanene nederst på siden. Merk at det kan forekomme endringer i studieplanene frem til studiestart.

Bergteknikeren har kompetanse til å gå inn i stilling som formann/stiger i bergverks- og anleggsbedrifter.

Nye tekniske- og miljømessige krav krever at ansvarlig utførende får nødvendig oppdatert kompetanse. Også endring i lovverket stiller skjerpede krav for å få utføre slikt arbeid.

Utdanningen gir mulighet for generell studiekompetanse. Gjennom valgfag kan studenter som ønsker det bygge ut studiekompetansen slik at den oppfyller krav til opptak ved videre studier i geologi og bergteknikk ved NTNU.

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks fjell og bergverksfaget eller anleggsmaskinførerfaget.
 2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
 3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Attachments:
Download this file (Studieplan_berg_nett_2020_2021.pdf)Studieplan_berg_nett_2020_2021.pdf[ ]684 kB
 1. Anlegg
 2. Bygg

Kontakt oss

 • post@stjordalfagskole.no
 • 74 17 81 02 (Trøndelag fylkeskommune)
 • Besøksadr: Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal
 • Postadr: Postboks 254 7501 Stjørdal