Stjørdal Fagskole

Stjørdal Fagskole

Nettansvarlig 

Fra og med 2020 må du søke opptak til fagskolen gjennom Samordna opptak

Fra og med 2020 må du søke opptak til fagskolen gjennom Samordna opptak

Fra og med 2020 må du søke opptak til fagskolen gjennom Samordna opptak. Nettsidene til Samordna opptak åpner for opptak 1. februar 2020, søknadsfristen er 15. april. Mer informasjon om...
Les mer
Foto: NTB

Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning vedtatt

Fra 1. juli er lov om fagskoleutdanning fra 2003 endret. Den reviderte loven har tittelen »Lov om høy...
Les mer
Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april

Klasserommene tømmes i løpet av våren og vi har plass til 50 nye studenter på heltid. ...
Les mer
Stort innslag av kvinnelige studenter på fordypning anlegg.

Stort innslag av kvinnelige studenter på fordypning anlegg.

Anleggsbransjen er tradisjonelt en mannsdominert bransje. Blant studentene i 3. år deltid finner vi likevel tre damer, som har sitt virke innenfor anleggsbransjen. ...
Les mer
Studenter Stjørdal fagskole - bergteknikk: Fv. Martin Stene (Klæbu), Jørgen Ramlo (Klæbu), Johan Arnt Myraunet (Frosta) og Joakim Kvåle (Orkdal).

Studiet bergteknikk

For de som ikke er kjent med fordypningen bergteknikk, ønsker vi med denne artikkelen og opplyse dere om hva som kan vente deg som student ved å fordype deg innenfor berg. ...
Les mer