Ny organisasjon

Ny organisasjon Spesial

Fra og med den 01.08.2020 ble Stjørdal fagskole slått sammen med de 6 andre offentlige fagskolene i Trøndelag til det som nå heter Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF). Vi og de 6 andre fagskolene er nå avdelinger under THYF. De 6 andre fagskolene som er med i THYF er Gauldal, Chr. Thams, Trondheim, Levanger, Steinkjer og Midtre Namdal.

I forbindelse med sammenslåingen og etableringen av ny organisasjon er det opprettet ny hjemmeside og ny Facebook-side. Vår nye hjemmeside finner du her: www.thyf.no. På Facebook heter vi nå Trøndelag høyere yrkesfagskole. Vår gamle hjemmeside og Facebook side vil opphøre fra og med november 2020.

Hilsen Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Stjørdal

Kontakt oss

  • post@stjordalfagskole.no
  • 74 17 81 02 (Trøndelag fylkeskommune)
  • Besøksadr: Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal
  • Postadr: Postboks 254 7501 Stjørdal