Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april

Klasserommene tømmes i løpet av våren og vi har plass til 50 nye studenter på heltid.

Stjørdal fagskole har studietilbudtilbud med fordypning i bygg-, anlegg- og bergteknikk, og maskinteknikk, maskinteknisk drift og mekatronikk. Heltidsstudiet har en varighet på 2 studieår, og de fleste studiene kan også tas som nettstøttet deltid slik at de kan kombineres med full jobb. Deltidsstudiet har en varighet på 3.5 år og er organisert med 8 tredagers samlinger pr år. Deltidsstudiet i bergteknikk har samlinger ved Fauske vgs første to år av studiet.

Søknadsfrist for alle studier er 15. april

Det er for tiden stor politisk interesse og aktivitet omkring fagskolen.  I slutten av 2016 kom det en stortingsmelding som inneholder mange forslag som ønskes gjennomført for å styrke skoleslaget. En forventer at det i løpet av mai tas en del beslutninger sentralt som vil løfte frem fagskolen slik at den blir enda mer «synlig».

Stjørdal Fagskole

Nettansvarlig 

Kontakt oss

  • post@stjordalfagskole.no
  • 74 17 81 02 (Trøndelag fylkeskommune)
  • Besøksadr: Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal
  • Postadr: Postboks 254 7501 Stjørdal