Stort innslag av kvinnelige studenter på fordypning anlegg.

Stort innslag av kvinnelige studenter på fordypning anlegg.

Anleggsbransjen er tradisjonelt en mannsdominert bransje. Blant studentene i 3. år deltid finner vi likevel tre damer, som har sitt virke innenfor anleggsbransjen.

Julie Nilskog Moum (th) arbeider i jernbaneverket, Charlotte Drevland Johansen (i midten) i Austin Norge AS og Janne Hanssen (tv) i Holm anleggservise AS. Alle tre har tatt de to første årene av studiet ved avd Fauske, men vil være i Stjørdal resten av studiet. De tre gir et positivt bidrag til miljøet i gruppen, og skolen er veldig godt fornøyd med å ha dem som våre studenter.

Stjørdal Fagskole

Nettansvarlig 

Kontakt oss

  • post@stjordalfagskole.no
  • 74 17 81 02 (Trøndelag fylkeskommune)
  • Besøksadr: Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal
  • Postadr: Postboks 254 7501 Stjørdal