Studenter Stjørdal fagskole - bergteknikk: Fv. Martin Stene (Klæbu), Jørgen Ramlo (Klæbu), Johan Arnt Myraunet (Frosta) og Joakim Kvåle (Orkdal).

Studiet bergteknikk

For de som ikke er kjent med fordypningen bergteknikk, ønsker vi med denne artikkelen og opplyse dere om hva som kan vente deg som student ved å fordype deg innenfor berg.

Frem til tidlig på 90-tallet var utdanning som mellomleder/stiger innen gruvedrift et tilbud ved statens bergskole i Trondheim. På grunn av nedgangstider i gruveindustrien, ble tilbudet etterhvert nedlagt. 

Sent på 90-tallet gikk næringslivet, BIL, HIST, NTNU og Stjørdal Fagskole sammen om å få startet opp igjen en fordypning innen bergteknikk. Det var et økende behov for denne type kompetanse i bransjen, spesielt på Svalbard der Store Norske Spitsbergen kullkompani AS var en pådriver for å få bergteknikk inn i fagskolen. 

Fagskoleloven

20. juni 2003 ble lov om fagskoleutdanning gjeldende og fagskolene fikk selv for ansvar for læreplan og oppretting av nye studier. Samtidig blir offentlig godkjenning innført slik at alle eksisterende og nye studier fikk krav om godkjenning av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Oppstart på Svalbard

Stjørdal fagskole hadde i samarbeid med Store Norske studenter på Svalbard fra 2004. I November 2005 ble studiet bergteknikk godkjent av NOKUT. Dette var det første fagskoletilbudet som ble godkjent etter at ny lov om fagskoleutdanning trådte i kraft. Etter oppstarten på Svalbard i 2004 ble studiet på fulltid startet høsten 2006. Det er hittil (2016) uteksaminert 53 studenter fra studiet i bergteknikk.

Deltidsstudier

I 2013 ble deltidsstudiet bergteknikk startet på Fauske, i Nordland. Her samles studentene 8 ganger pr år, til samlinger som går over 3 dager. Deltidsstudiet foregår på Fauske de første to årene, tredje år av studiet går i Stjørdal. Siste halvår gjennomfører studentene et større prosjekt. Etter fullført og bestått studium kan studentene jobbe som fagskoleingeniører. 

Ikke bare gruvedrift

Gjennomført fagskole i bergteknikk kvalifiserer også for jobb innenfor andre områder enn gruvedrift. Flere av studentene som har gjennomført studiet i bergteknikk hos oss har fått jobb innenfor tunneldrift. Fagskolestudentene fra bergteknikk er fullt ut kvalifisert til slike jobber og tunneldrift er en viktig del av studiet.

Stjørdal Fagskole

Nettansvarlig 

Kontakt oss

  • post@stjordalfagskole.no
  • 74 17 81 02 (Trøndelag fylkeskommune)
  • Besøksadr: Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal
  • Postadr: Postboks 254 7501 Stjørdal