Ny organisasjon

Ny organisasjon

Fra og med den 01.08.2020 ble Stjørdal fagskole slått sammen med de 6 andre offentlige fagskolene i Trøndelag til det som nå heter Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF). Vi og de 6 andre fagskolene er nå avdelinger under THYF. De 6 andre fagskolene som er med i THYF er Gauldal, Chr. Thams, Trondheim, Levanger, Steinkjer og Midtre Namdal.

I forbindelse med sammenslåingen og etableringen av ny organisasjon er det opprettet ny hjemmeside og ny Facebook-side. Vår nye hjemmeside finner du her: www.thyf.no. På Facebook heter vi nå Trøndelag høyere yrkesfagskole. Vår gamle hjemmeside og Facebook side vil opphøre fra og med november 2020.

Hilsen Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Stjørdal

Les mer
Kurs i Markedsføring, merkevarebygging og salg for ansatte i reiselivsbransjen i Trøndelag

Kurs i Markedsføring, merkevarebygging og salg for ansatte i reiselivsbransjen i Trøndelag

I samarbeid med Nordland fagskole tilbyr Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Stjørdal nå kurs i emnet Markedsføring, merkevarebygging og salg for ansatte i reiselivsbransjen i Trøndelag.

Kurset består av en teoretisk del og en praksisdel. Den teoretiske delen vil foregå digitalt og holdes av dyktige lærere og foredragsholdere med lang erfaring fra reiselivsbransjen.

Når foregår kurset?

Teoridelen: 2. juni 2020 – 26. juni 2020 6 studiepoeng
Praksis: Høst 2020 4 studiepoeng

Les mer
Studentombud for fagskolestudenter

Studentombud for fagskolestudenter

Kjersti Bjørnevik er ansatt som studentombud for fagskolestudenter ved fagskolene i Troms, Nordland og Trøndelag for skoleåret 2020. Studentombudet er en fri og uavhengig ressursperson som gir råd og hjelp til fagskolestudenter i saker som handler om deres studiesituasjon. Studentombudet skal bidra til studenters rettssikkerhet og til at saker løses på et så lavt nivå som mulig. Studentombudet har taushetsplikt og går ikke videre med saken uten ditt samtykke.

Les mer
Foto: NTB

Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning vedtatt

Fra 1. juli er lov om fagskoleutdanning fra 2003 endret. Den reviderte loven har tittelen »Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleloven)». Loven gir studentene flere rettigheter og det er fastslått at studiepoeng skal benyttes som mål arbeidsbelastning i fagskolestudier. 2-årig fagskoleutdanning gir nå 120 studiepoeng.

Les mer

Kontakt oss

  • post@stjordalfagskole.no
  • 74 17 81 02 (Trøndelag fylkeskommune)
  • Besøksadr: Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal
  • Postadr: Postboks 254 7501 Stjørdal