Ledig stilling

Trøndelag Fylkeskommune

 

Stjørdal fagskole

 

Stjørdal fagskole ligger sentralt i Stjørdal kommune og har ca 80 heltidsstudenter (på dagtid) og ca 180 studenter i nettbasert deltidsopplæring. Skolen drives administrativt sammen med Ole Vig videregående skole med et samlet elev- og studenttall på ca 1200. Skolen har også eget studiested ved Fauske videregående skole.

Stjørdal fagskole tilbyr opplæring innen anlegg-, husbygging-, bergverk-, drift- maskinteknikk og mekatronikk. Skolen har også avtale om opplæringssamarbeid med fagmiljø på Grønland. www.stjordalfagskole.no

 

 

 

  Ledig stilling ved fagretning for bygg og anlegg.

 

 

Vi søker etter sivilingeniør eller ingeniør innen bygg med relevant utdanning og praksis. Det er ønskelig med kompetanse spesielt innenfor beregningsfag.

           

Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale.

 

Vi ønsker søkere med bachelorkompetanse innen fagområdet samt pedagogisk kompetanse. Ved alle tilsettinger foretas intervju. Gode samarbeidsevner, personlig egnethet samt god IT-kompetanse tillegges vekt.

Søkere som mangler praktisk-pedagogisk utdanning vil bli vurdert, men tilsetting gjøres i slikt tilfelle på vilkår av at PPU tas innen en avtalt tidsperiode.

 

Arbeids- og lønnsbetingelser etter avtale, pensjonsordning i overensstemmelse med lover og avtaler. Det kreves politiattest for tilsetting i skoleverket. Faste stillinger har 6 måneders prøvetid.

 

Trøndelag fylkeskommune er en inkluderende arbeidsplass og har som mål at arbeidsstokken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det utarbeides offentlig søkerliste, og søkere som ønsker anonymitet må be om det spesielt.

 

Nærmere opplysninger om stillingen ved avdelingsleder Asgeir Finserås telefon 74 17 80 89 / 997 42 455.

 

Søknadsfrist: 15.august 2018

Søkere bes benytte det elektroniske søknadsskjemaet på internett som finnes her: https://www.trondelagfylke.no/om-oss/jobbe-i-fylkeskommunen/jobbe-hos-oss/ledige-stillinger/

Kontakt oss

  • post@stjordalfagskole.no
  • 74 17 40 00 (Trøndelag fylkeskommune)
  • Besøksadr: Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal
  • Postadr: Postboks 254 7501 Stjørdal