Anlegg

Utdanningen i anlegg gir deg opplæring i ­dimensjonering og drift av flere typer anlegg i jord og fjell, landmåling, betong- og ­stål­­konstruksjoner, fjellarbeid, kommunalteknikk og geoteknikk. Du lærer også om ­prosjekt­­styring, anbud, økonomi og ledelse.

Høsten 2020 tilbyr vi anlegg heltid (2 år) og anlegg deltid samlingsbasert (3,5 år). Studiested Stjørdal. 

Mer informasjon om studiene kan du finne i studieplanene nederst på siden. Merk at det kan forekomme endringer i studieplanene frem til studiestart.

Fordypningen kvalifiserer for jobber innen ­anleggs- og prosjektledelse, teknisk ­saksbehandling og undervisning.

Fagskoleingeniør med fordypning anlegg og relevant praksis, har kompetanse til å arbeide som entreprenører, byggeledere/ anleggsledere, oppsynsmenn, kontrollører, kommuneteknikere, stikningsteknikere i virksomheter som driver med produksjon, vedlikehold og kontroll av alle typer anlegg, som for eksempel veganlegg, baneanlegg, dam-anlegg, kaianlegg, kraftverk m.m.

Mange bruker også teknisk fagskole som ei plattform for å bli fag-lærer og instruktør i videregående skole

 

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks asfaltfaget, banemontørfaget eller murerfaget.
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Bygg

Fagskoleingeniør med fordypning bygg og relevant praksis, har kompetanse til å arbeide som entreprenører, byggeledere, oppsynsmenn, kontrollører, kommuneteknikere, i virksomheter som driver med produksjon, vedlikehold, salg og kontroll av alle typer bygg.

Høsten 2020 tilbyr vi bygg heltid og bygg deltid samlingsbasert (studiested Stjørdal). I tillegg tilbyr vi bygg deltid samlingsbasert, studiested Namsos (Olav Duun vgs.). Sistnevnte studie går over 3,5 år. De 2 første årene gjennomføres ved studiested Namsos, siste 1,5 år gjennomføres på Stjørdal. NB! Tilbud om skoleplass bygg deltid Namsos blir gitt med forbehold om nok søkere.

Mer informasjon om studiene kan du finne i studieplanene nederst på siden. Merk at det kan forekomme endringer i studieplanene frem til studiestart.

Fordypningen bygg gir deg opplæring om ­forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Som fagskoleingeniør i bygg vil du kunne beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir deg mellomlederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen.

En fagskoleingeniør i byggfag kan søke om mesterbrev på visse vilkår.

Mange bruker også teknisk fagskole som ei plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks tømrerfaget, murerfaget eller taktekkerfaget.
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Kontakt oss

  • post@stjordalfagskole.no
  • 74 17 81 02 (Trøndelag fylkeskommune)
  • Besøksadr: Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal
  • Postadr: Postboks 254 7501 Stjørdal