Mekatronikk

Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig ­utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer i studiet.

Utdanningen er utviklet for å møte industriens økende behov for personell som kan løse ­komplekse arbeids­oppgaver. Mekatronikk­utdanningen skal binde sammen kompetanse innen de ulike fagdisipliner samt gi en flerfaglig forståelse, og finne de beste løsningene ved for ­eksempel automatisering av ­produksjons­prosesser eller ved ­deltagelse i produktutviklingsprosesser. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.


Du får mange jobbmuligheter etter endt studium - blant annet som selger, 
innkjøper, planlegger eller konstruktør innen industri.

Fra høsten 2019 vil det med forbehold om styrets godkjenning bli igangsatt studium i mekatronikk nettbasert med samlinger ved Guri Kunna vgs. De to første årene av studiet gjennomføres v Guri Kunna vgs, 3. studieår gjennomføres i Stjørdal. Du finner søknadsskjema for dette tilbudet her.<link til søknadsskjema> Frist for å søke er 1. juni. 

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks elektrikerfaget, finmekanikerfaget eller kjemiprosessfaget.
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Kontakt oss

  • post@stjordalfagskole.no
  • 74 17 40 00 (Trøndelag fylkeskommune)
  • Besøksadr: Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal
  • Postadr: Postboks 254 7501 Stjørdal